Летичівські лісівники проводять облік очікуваного врожаю насіння дуба звичайного

Система ведення лісового насінництва є обов’язковою для всіх лісогосподарських підприємств, які зобов’язані виконувати єдину систему обліку об’єктів постійної лісонасінної бази та обліку очікуваного врожаю у відповідності з діючими нормативними документами.
Прогнозування врожаю – наукове передбачення майбутньої рясності плодоношення. Розрізняють короткотермінове та довготермінове прогнозування. Прогноз і облік врожаю плодів і насіння має важливе стратегічне та практичне значення, дозволяє визначити можливості задоволення власних потреб і виконання плану заготівлі насіння, а також створення запасу на наступні роки. Слід додати, що облік очікуваного урожаю насіння проводять, підраховуючи квітки, зав’язі чи пристигаючі плоди, оглядаючи крону дерева неозброєним оком або у бінокль.
Для Державного підприємства «Летичівське лісове господарство» встановлено проводити облік очікуваного врожаю насіння дуба звичайного.
Оцінку очікуваного врожаю дуба звичайного проводять перед початком достигання плодів, шишок і насіння (ІІІ фаза), тобто за 1-2 місяці до початку масової зрілості насіння. У цей часу кронах дерев добре видно пристигаючі плоди (жолуді дуба).
Прогнозування та облік очікуваного врожаю дуба звичайного спеціалісти ДП «Летичівский лісгосп» проводять на об’єктах придатних для збору насіння – ПЛНД, які знаходяться в Головчинецькому лісництві та на інших об’єктах придатних для збору насіння.
Для визначення врожаю насіння, на об’єктах ПЛНД проводиться окомірна оцінка врожайності, яка ґрунтується на використанні шкали Корчагіна. а цією шкалою на пробній ділянці проводять окомірну оцінку 15-20 дерев і середній бал плодоношення визначають як середнє арифметичне балів плодоношення всіх модельних дерев.
На всіх інших лісонасінних об’єктах, придатних для збору насіння (крім ПЛНД), облік очікуваного урожаю насіння ведуть окомірно-статистичним (фенологічним) методом Капперана на тимчасових пробних ділянках. Визначивши бал плодоношення досліджуваної породи на кожній категорії лісонасінних об’єктів, розраховують середньозважений бал цвітіння або плодоношення виду на всіх площах, де були закладені пробні ділянки.
Наразі, спеціалісти ДП «Летичівський лісгосп» проводять польові роботи. Попередні висновки робити зарано.
По закінченню робіт, визначений середньозважений бал буде занесений у «Зведену відомість очікуваного урожаю насіння».

images