Звітність

Інформація про видачу лісорубних квитків ДП Летичівський лісгосп на 1.11.2019р

виконання плану РПЗВЛГ 9 місяці 2019

Баланс за 9 місяців 2019р

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019р

Перелік заходів з поліпшенням санітарного стану лісів за 2019р

Баланс за перше піврічча 2019р.

Звіт про фінансові результати за перше піврічча 2019р.

Iнф_до_звiту_про_вик_фiн_плану

ДП Лет ліс госп Розшифровка

Звiт_про_виконання_фiн_плану

Капiтал_нi_iнвестицii

Коефiцiентний_фнфлiз

Розрахунки_з_бюджетом

Рух_грошових_коштiв_(за_прям_ме)

Формування_фiнасових_резул_татiв

Баланс на 31.03.2019

Звіт про фінансові результати за І квартал 2019

Примітка до річної фінансової звітності за 2018р

Звіт про власний капітал за 2018р

Звіт про рух грошових коштів за 2018р

Звіт про фінансові результати за 2018р

Баланс на 31.12.2018р

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2018р

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2018р

Лімітна використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення Хмельницькій області на 2018р

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30червня 2018 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за півріччя 2018 року

Інформація про видачу лісорубних квитків ДП Летичівський лісгосп на 1.05.2018р

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2018 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2018р

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП Летичівський лісгосп на 2018 рік ХОУЛМГ

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рук

Звіт про фінансовий план за 6 місяців 2015 року

Звіт про фінансові результати за 6 місяців 2015 року

Звіт про фінансові результати за 6 місяців 2015 року(2)

Звіт про власний капітал за 2015 рік

Звіт про сукупний дохід за 2015 рік

Звіт про фінансовий стан за 2015 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік

Баланс за 6 місяців 2016 року

Звіт про сукупний дохід за 6 місяців 2016 року

Звіт господарської діяльності 2016 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2017 р

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2017 року

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП Летичівське лісове господарство на 2017 рік ХОУЛМГ

Інформація про видачу лісорубних квитків на заготівлю деревини за І кв. 2017 р.

Інформація про видачу лісорубних квитків на заготівлю деревини за ІІ кв. 2017 р.

Баланс (Звіт про фін. стан) на 30 червня 2017р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за півріччя 2017р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017р.)

Баланс (Звіт про фін стан) на 30 вересня 2017р)